YAC Sports Center Urban Design Competition (1. Ödül)

Ring it Up!

Mappano, Italya’nın Turin kentine yakın küçük bir yerleşim olarak kendi kimliğini henüz geliştirememiş bir konumdadır. Tasarımcılar olarak yarışmaya katılım motivasyonumuzu bu yerleşkeyi yeni bir merkez haline getirebilecek spor külliyesi fikrinin dönüştürücü etkisinden aldık. Eskiden bir bataklık olarak uzun yıllarını geçirmiş bölgeye spor, eğitim, kültür ve rekreasyon donatılarını katacak ve yeni yerleşkelerin oluşumunu destekleyecek planlamada yeni bir çekim merkezi yaratmak hedefimizdi.

Program: Sports Külliyesi Kent Tasarımı

Konum: Mappano, Italya

Yıl: 2019

Ekip: İpek Baycan Magriso, Nergis Kahraman, Marco Maria Nicola Giudicianni

Sporun bütünleştirici ve güçlü karakteri rekreasyon ve eğlence alanları ile desteklenerek şehri yeniden var edecek, yeni Mappano sakinleri ise kente kimliğini yaşatacak. Mappano’ya yeni bir yaşama biçimi getirecek olan planlama, İtalya’da yeni bir spor merkezi kurgulayacaktır.

Projenin ana omurgalarından biri kompakt donatı alanları ve zonları tanımlamak ve onları bağlayan ringler ile tanımlamak üzerine geliştirildi. Yaya ve araç ulaşımını sağlayan bağlantılar aynı zamanda yürüyüş, koşu ve bisiklet rotalarını da mümkün kılmaktadır.  Bu bağlantı rotaları aynı zamanda yapıların sınırlarını ve formlarını da belirler, başka bir deyişle ulaşılabilirlik planlamanın en temel ilkesidir. Kullanıcı sirkülasyonu büyük bu büyük alanı tanımlamada ve şekillendirmede en önemli rolü oynar.

Yarışmada ele alınan iki farklı bölgenin birleştirilmesinde rekreasyon kuşağı (yeşil kuşak) ve ulaşım kuşağı bütünleştirici bir rol oynar. Arsaların güneyinde yer alan park alanı da yeşil kuşak sayesinde projenin bir parçası haline getirilmiştir. Kompakt bir spor külliyesi planlanırken batıda yer alan arsada yoğun bir biçimde aktiviteler zonlandırılmış (bölgelendirilmiş), doğuda yer alan arsada ise mahremiyete imkan sağlayan fakat kendi içinde yeterli bir yaşam alanı tasarlanmıştır.

Ana kuşaklardan birisi olan araç ulaşım kuşağı, tüm tesislere değer ve her birisi için kısa yoldan ulaşım sağlar. Bu araç yolu boyunca çeperde kurgulanmış araç park alanları Arena bölgesi, Müze bölgesi, spor ve eğitim bölgesi ve Otel bölgesini kullanılabilir kılmaktadır. Her bir bölge ve işleyiş kendi içinde kimliklerine uygun tipolojilerde tasarlanmıştır. Araç kuşağının dış çerçevelediği külliye bölgeleri, kendi içinde yaya ulaşımını ön planda tutan ve olukça ulaşılabilir bir rekreasyon bandı ile birbirine bağlıdırlar. Bu sayede spor külliyesinin ziyaretçi akışı organik bir biçimde sağlanmaktadır.

Arsanın güneyinden mütevellit yeşil kuşak tüm müdahale alanlarının organik bir biçimde birbirine bağlanmasını sağlamaktadır. Proje alanında yer alan yeşil dokunun tamamının korunması projenin ana kabullerinden biri olup, yeşil kuşak ile desteklenmiştir. Kentin kendi gridini feyz alan ve onu dönüştüren akslar ile oluşan yeşil kuşak bandı, kentlinin alana yaya ulaşımını desteklemektedir.

Projede tanımlanan alt ulaşım bantları farklı bölge kimliklerini destekler ve bir arada kurgulamaya yardımcı olur. Yaya ulaşımı için kısa döngüler yaratan kuşaklar zaman zaman köprüleşerek yeşil kuşak ile buluşmaktadır.

Mimarların müdahalesi, insan ölçeğine saygılı ve mevcut doğal elemanları koruyan ve onlar ile uyum içerisinde kurgulanmıştır. Tasarlanan tüm yapıların kendi içlerinde bir stratejisi olup, farklı tipolojilerin karakterleri için önerge niteliğindedir. Bu karakteristik yapıların bulundukları bölgeleri tanımlama ve rekreasyon alanları ile desteklenme özellikleri ön plandadır. Spor, eğitim eğlence ve ticaret donatıları bölgeye dengeli bir şekilde dağıtılmış, alanın kullanımını maksimize eder niteliktedir.  Konut bölgeleri merkeze yakın ama yaşayanların mahremiyetini korur şekilde yerleştirilmiştir.