Uzundere Cemevi Sosyokültürel Kompleksi

Uzundere köyünün en uç noktasında yer alan ve oldukça zorlayıcı bir eğime sahip olan bu arsa için geliştirilen proje, sembolik ve simgesel değerlerin çok abartılmadığı, kişiliğini; coğrafyası, yerleşik halkı, ikliminden alan bir önerme niteliğindedir. Mütevazi, canlı, her yaş grubuna ayrı hitap eden, köyün ölçeğine sadık, Uzundere köyünü kucaklayıcı, doğaya, çevreye saygılı ve günümüzün çağdaş mimarisini yansıtan bir öneridir.

Alevilere özgü alışkanlıkların ve yaşayış biçimlerinin ön planda olduğu Uzundere köyünde Cemevi tasarlamak, bu kimliği ön planda tutmayı beraberinde getiriyordu. Cemevi tasarımı köyün kimliğini vurgulamalı, yerleşik halkı simgeleyen bir yapı olacak bir konumda yani arsanın kalbinde var olmalıydı. Yarışmanın ana konusu olan “Cemevi” işlevine sahip yapı, en yüksek kotta kendini gösterir bir şekilde var olmasına rağmen bir yandan da mütevazı bir biçimde çevresindeki topoğrafya ve doku ile hemhal olacak şekilde arsaya yerleştirildi. Park ve Cem meydanı olacak şekilde iki farklı kottan da girişlerin kurgulandığı yapıya, etrafında yer alan rampalar ve merdivenler aracılığı ulaşıldı. Bu şekilde Cemevi Aleviliğin kucaklayıcı kimliğine atıfta bulunur vaziyette yer aldı.

Program: Cemevi ve Sosyokültürel Kompleks, 3000 m²

Konum: Uzundere, Erzurum, Türkiye

Yıl: 2018

Ekip: İpek Baycan Magriso, Şule Ertürk, Nergis Kahraman, Aylin İnce