Khan Arms Fabrika Ofisi

Khan Arms fabrika yapısının eklentisi olarak tasarlanan 800 metrekarelik ofis bloğunun güncel ve bir o kadar özgün tasarımı, firmanın kimliğini yansıtan özel bir çalışma alanı sunmaktadır. Yapının yüksek tavanlı kurgusu içinde iki kattan oluşan ofis, girişte yer alan galeride yumuşatılmış formu ile dikkat çeken bir banko ve spiral merdivenle üst kota taşınan sirkülasyonla ikonik bir etki bırakmaktadır. Yağmur damlaları etkisi yaratan aydınlatma elemanlarının akışkanlığı kullanıcısına dramatik bir karşılama sunmaktadır.

Yer yer genişleyen yürüyüş aksı ve ofis odalarının kübik cam yapısı ile sürekli bir koridorun sıkıcılığını kırmak hedeflenmiştir. Buna ek olarak bu kübik oda tanımları sayesinde koridor yer yer genişlerken tavan kaplamasının sürekliliği ile mekânsal olarak genişletilmiş bir algı oluşturulmuştur.

Program: Fabrika Ofisi, 800 m²

Yıl: 2023

Konum: Konya, Türkiye

Yüklenici: Doruk İnşaat

Fotoğraflar: Altkat Mimari Fotoğrafçılık

Ahşabın ve kahve tonlarının harmonisi mekanı oldukça sıcak ve kucaklayıcı bir hissiyata büründürürken, koridor boyunca yer alan duvara entegre mobilyalar farklı kullanımlara olanak sağlayan istasyonlar yaratır. Mobilyaların cam bölücülere entegre edilmesi ile odaların kimliğine uygun kullanımlar ve giriş kapıları bu sistem içinde kurgulanmıştır. Kendi içinde bekleme ve karşılama alanlarının varlığı ile kamusal kullanımlar artmış, çalışan personelin gündelik yaşantısını kolaylaştırıcı unsurlar mekana entegre edilmiştir.

Mekanın üst katında yer alan idari departmana ait ofis ve yemekhane, koridorun başında ve sonunda yer alan daha geniş mahallerde planlanırken; bu odaların girişleri tavandan duvara uzanan kaplama dili ile ortaklaştırılmıştır.

Tutarlı bir tektoniği olan muhasebe, toplantı ve ikincil ofis odalarının cam blok kütleler ile vurgulanan mimarisi mekanın ana kimliğini oluşturmaktadır. Yapısal olarak cam kütlelerin içinde yer alan ahşap mobilya detayları iç mekanı zenginleştirirken koridor tarafında da bir mahremiyet sunar. Grafik elemanlarla zenginleştirilen kütleler, mekanların ebatlarını ve girişlerini tanımlar.