Gülüş Akademisi

Gülüş Akademisi, insan odaklı tasarımın vücut bulduğu, bitkilerin yeşerdiği, yaşayan, dinamik, kendine özgü sade tarzıyla huzuru ve konforu gelen ziyaretçilerine ve personeline cömertçe sunan, kliniklerin ‘korkuyla gidilen yer’ algısını değiştiren, her köşesiyle keşfedilesi sürprizlere açık, kent için yeni bir klinik anlayışı oluşturur.

Proje alanı, Gaziantep’in merkezinde olukça işlek bir bulvarda yer alır. İki kattan oluşan ve dükkân tipolojisine sahip mekanın tek cepheli olması poliklinik işlevi için oldukça zorlayıcı bir parametre olsa da, geniş bir galeri boşluğuna açılan bu yapıda sınırlandırıcı görünen bu koşulları pozitif etkilere dönüştürmek hedeflenir. Mahallerin gereksinimleri doğrultusunda optimum plan çözümleri ile mekana yerleşmek amaçlanır.

Program: Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 320 m²

Konum: Gaziantep, Türkiye

Yıl: 2016

Yüklenici: Yüksek Yapı ve İnşaat

Fotoğraflar: Altkat Mimari Fotoğrafçılık

Hem çalışanların hem de ziyaretçilerin konforu düşünülerek tasarlanan klinikte, klinik birimleri, resepsiyon ve bekleme alanının ön saflara konumlandırılması sayesinde düşey sirkülasyon ve kamusal kullanım alanları hem görsel hem de fonksiyonel bir bütünlük içindedir. Ziyaretçinin karşılama bölümünden kolayca algılayabileceği muayene odalarına ulaşım kolaylaştırılmış, bekleme alanından mekanın tamamına hakimiyet sağlanmıştır. 320 metrekarelik poliklinikte dört adet klinik odası bulunur. Onun dışında iç mekanda yer alan iki adet müdür odası ve bir toplantı odası tüm altyapısı hazırlanarak rezerv klinikler olarak tasarlanır. Bu esnek yapı sayesinde gelecekte olası bir büyüme senaryosunda 7 adet muayene odasına ve bu mahallerle birlikte çalışan ekstra fuaye-bekleme alanlarına sahip bir klinik olma olasılığı sağlanır. Ana mekanları servis mekanlarına bağlayan koridorlar ise bünyesinde barındırdığı nişler ile keşfedilmeyi bekleyen dijital bölüm, dinlenme ve okuma bölümü, çocuk bekleme alanı ve farklı aktif dinlenme alanlarını barındıran bir mekan olarak karşımıza çıkmaya başlar. Bu sayede hastalar bekleme süresince sıkılmadan okuma köşesinde kitapları karıştırmak, dijital noktada diş sağlığı konusunda informatif videolar izlemek ya da yalnızca televizyon izlemek arasında seçim olanağına sahip olur. Kendine ait farklı bir girişi olan ikinci katta yer alan ar-ge laboratuvarları, çalışanların dinlenme odaları, toplantı odaları sayesinde hekimlerin ve personelin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir planlama geliştirilir.

 

Considering to maintain the spatial necessities and functional usages of the program the designers located the circulation areas and the main public areas in front part of the clinic. Keeping the double-height of the reception area, designing comfortable waiting rooms with alternative usages, locating two clinic rooms on the facade; generates both a functional and visual compact integration within the space. The configuration of waiting rooms creates alternative lounge areas full of surprising usages that aim to reduce the anxiety of waiting and dental operations. The digital point where you can watch informative videos, reading point, child-based waiting area and the main lounge areas where you can simply watch the TV are designed for users to have a choice between the passive and active waiting.

The choices of materials and colors are mainly kept simple and neutral for the minimal designed spaces to create modest and calm identity for the policlinic. The details are enriched via the usage of signage, graphic designs and lighting fittings for the visitors feel positive and cozy within the place. Multi-functional minimal furniture that are designed in the intersection points of the waiting lounges and circulation exhibit themselves as bookshelves, news points, kitchenette, memory board and storage. The whole composition of the space is designed to ease the human psychology by using natural stone, plants, zen gardens and the simplicity of colors and textures. By designing creative and user-friendly places within human centered design, the clinic aims to both be the center for the specialists of the dental sector in the city and to be perceived as a policlinic where the visitors feels at ease, sterile and technically up-to-date health space.