Ganjan New Town

Bağlam ve Kurgu

Savaş’ın ardından hızlı bir şekilde yapılaşan Erbil’in daha küresel bir kent olma yolundaki eğilimi dolayısı ile Erbil halkının yaşam alışkanlıkları mimari ve kentsel müdahalelerle hızlı bir şekilde değişime uğruyor. Hızlı yapılaşmanın beraberinde getirdiği kentsel alan kayıpları ve konut stoklarının hızla artması kentlinin kullanıma açılan alanları oldukça kısıtlamış durumda. Kentin bu dönüşümü pek çok kapalı site ve zonlamalardan oluşan bir dokuyu beraberinde getirmiş.

Erbil’in şehirleşmesi, git gide daha dış çeperlere taşan ring yolları üzerine kurgulanmış. “Erbil Ganjan City” ise bu sistemin son çeperlerinden birinde yer alan, kendi içinde kendi kendine yeten konut, okul, ticaret alanları ve sosyal alanlardan oluşan güvenlikli bir alt konut alanı olarak karşımıza çıktı. Bu bağlamda, Ganjan City’nin bir parçası olan ve yerleşkenin güneyinde yer alan Proje alanı, Erbil şehir merkezi ile bağlantıyı sağlayan geniş ana otoyolların Ganjan City ile birleştiği kesişimde yer alıyor. Tasarımcılar tarafından, bu ince uzun arsa Ganjan City’nin kente bağlandığı bir ara yüz olarak değerlendirildi ve bu ara yüzün kente en doğru katkıyı sağlayacak şekilde tasarlanması önemli bir veri haline geldi.

Program: Karma Kullanım, 380.000 m²

Konum: Ganjan, Erbil, Irak

Yıl: 2017

Bu stratejik arsada yatırımcıların planladığı yüksek yoğunluklu (3600 hane), konut/ticaret/sosyal alandan oluşan “mahalle” ölçeğinde bir planlama geliştirilmesi söz konusuydu. Tasarımcılar olarak kentin bu noktasında yer alan arsaya yapılacak müdahalenin bir yandan yüksek yoğunluklu yapılaşmaya verilecek bir cevap olacağını bir yandan da savaş sonrası alışkanlıkları değişen Erbil halkının ihtiyaç duyduğu mekansallıkları üretecek bir proje olmasını hedefledik.