Elazığ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Elazığ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, bölgesinin tek ve en büyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olma özelliğini taşır. Sağlık merkezi kimliğine uygun yapısal malzemelerle şekillenen yapı arsa oturumunda bağlamı ile hassas bir ilişki kurmaktadır. Yatay sirkülasyon ve giriş bölümü yapının geri kalanındaki farklı geçirgenlikteki camlara kontrast oluşturarak şeffaflaşır ve kütlelerin ayrımını vurgular.

Mevcut arsasına yerleşirken arsanın yöneliminden maksimum fayda sağlayan fasilite; iki ana bloğun arsanın çeperlerine paralel yerleşerek yükselmesinden oluşmaktadır. İşlevlerine göre ayrışan iki kütlenin kompozisyonunda kontrast malzeme ve dokular dikkat çeker. Farklı çeperlere hizalanan kütleler arasında kalan şeffaf bölüm yatay sirkülasyona ayrılarak muayene odaları ile kamusal alanları birbirinden ayırarak mahremiyet sağlar.

Program: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 1800 m²

Konum: Elazığ, Türkiye

Yıl: 2021

Durum: İnşaatı devam ediyor

 

Bünyesinde bir ameliyathane ve 14 ağız ve diş sağlığı muayene odası bulunduran poliklinikte VIP kliniklerin ve hasta odalarının da yer aldığı ikinci kat sayesinde donanımlı bir ağız ve diş sağlığı merkezi tasarlanmıştır. Her bir kata ait geniş bekleme alanları ikincil bir koridor ile muayene odalarının doktor dolaşımından ayrılmıştır. Düşey sirkülasyonun direk bağlandığı bekleme alanları ziyaretçilerine sıcak ve interaktif bir ortam sunar. Yapının teras katında yer alan personel donatıları hekimlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar nitelikte tasarlanmıştır.

Zemin kat bekleme ve giriş bölümü aksı; cephesinin saydamlaşması ile kendini okutmakta; sağlık merkezi ziyaretçilerine davetkar bir giriş sunmaktadır. Zemin kat planlamasının kalbinde yer alan resepsiyon ve görüşme odası iç mekanda kompakt bir biçimde kendini göstermektedir. Tüm klinik odaları kendi bünyesinde barındırdığı görüşme alanları ile ferah bir muayene ortamı sunmaktadır.

Yapının karakteristiğine önemli rol oynayan kontrast; klinik bölümleri ve servis bölümlerini birbirinden radikal renk değişimi ile ayırır. Beyaz camların farklı opaklıklar ile ayrıştığı bölümde klinik muayene odaları yer alırken; yapının ana düşey sirkülasyonlarının ve servislerinin yer aldığı bölüm antrasit renginde camlardan ve bazalt taşlardan oluşur. Yerel taşlar ve camdan oluşan cephede bazalt ve kireçtaşı kullanılmıştır. Ana prensipte 2 bölüme ayrılan yapı cephede kurgulanan taş-cam kompozisyonu ile bir kez daha ayrılmaktadır. Giydirme cam cepheler alışılmış kullanımının aksine farklı açıklıklar tanımlaması ile öne çıkmaktadır. Yapının özgün cephesi; iç mekan kullanımlarını yansıtan tutarlı bir şekilde tasarlanmıştır.