Chemleg Ofisi

Dinamik bir çalışan profili olan Chemleg Danışmanlık Ofisi’nin yeni mekanı, günümüz ofis alışkanlıklarına ev sahipliği eden ve çözümler üreten kimliği ile güncel bir ofis yapısını gözler önüne serer. Çağdaş bir yapının köşe dairesinde 120 metrekare bir mekan olan ofisin içerisinde açık ofis, localı bir yönetim odası, zoom köşesi, toplantı odası, bar, resepsiyon ve açık çalışma alanlarının yanı sıra kullanımı çeşitlemiş lounge ve dinlenme alanları bulunmaktadır.

Birbiri ile eşit kademede, çalışanlarından pek de ayrışmak istemeyen üç ortağın kurduğu ofiste; hiyerarşik kurgulardan uzak, sıcak ve samimi bir ortam hedeflenmiştir. Hedeflenen bu kurgu özellikle açık ofis; lounge alanları ve açık bar gibi aktivite alanları ile desteklenmiştir. Özelleşen alanlar ise sadece üç yöneticinin bir arada bulunduğu ofis ve locası ve mahremiyete ihtiyaç duyan diğer bir mekan olan toplantı odasıdır.

Mekanın oluşumunda; mekanın cephelerinin yönelimi ve hizaları büyük etken olmuştur. Mimarlar olarak planlamayı ele alırken; mekana girer girmez geniş bir avlu oluşturmayı bu projenin kimliğini destekleyecek ve koşullarını en iyi sağlayacak yaklaşım olarak benimsedik. Oluşturulan bu ferah girişin açık ofis masalarının dikine yerleştiği cam cephe hattından gün boyunca doğal ışık ve hava alması mekanın kalitesini arttıran bir unsurdur. Uzun cepheye açık ofis ve toplantı işlevlerini yerleştirirken, kısa cam cephe tarafının neredeyse tamamı özel localı yönetim ofisinin kullanımına ayrılmıştır.

Program: Ofis, 140 m²

Konum: İstanbul, Türkiye

Yıl: 2021

Fotoğraflar: Altkat Mimari Fotoğrafçılık

Birbirine geniş bir açı ile bağlanan iki cephe yüzeyinin de iç mekanda daha ortogonal bir alan oluşturacak şekilde bölümlendirilmesi ile mekanda ortaya çıkan cepler, resepsiyon deski, teknik hacim ya da mini bar olarak değerlendirilmiştir. Toplantı odası da bu hizalamanın bir ürünü olarak vuku bulmuştur. Tüm bu ofisi besleyici donatıların çeperlerde besleyici olarak yer alması ile ortada kalan net dikdörtgen hacmin çeperini diğer taraftan 40 metrekarelik bir localı ofis mahali tutmaktadır. Ortada kalan açık hacimde 12 kişilik açık ofis ve girişte bizi karşılayan 6 kişilik bekleme alanı yer alır. Uzun bir masanın etrafında yeme içme ve rahat çalışma ortamı sunan kurgu da lounge alanını çeşitleyen bir unsur olarak ortaya çıkarılmıştır.

Ofisin genel havasının dinamik ve canlı tasarlanması kendini renk kullanımındaki cesaretli tavırda göstermiştir. Somon ve Yosun Yeşili gibi renklerin varlığı mekanın ana alt tonu olan koyu gri ile kombinlenince, mekanın kendine ait bir dili oluşmuştur. Cam bölüntüleri kurgularken parçalı duvarlar, yer yer kendini gösteren üzeri boyalı tuğlalar ve kaplamalar; grafik öğelerin baskın kullanımına fon oluşturmakta ve mekanın canlı, esprili kimliğini öne çıkartmaktadır.